DỊCH VỤ

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CUNG CẤP

 Đơn vị tính tiền và Vnđ, ví dụ lượt lượt cảm xúc có giá là 60đ/ 1 lượt thì nếu mua 100 lượt thích = 6.000 VNĐ và 1.000 lượt thích = 60.000 VNĐ.

tang-mat-live
Mua ngay LIÊN HỆ TƯ VẤN
tang-view-video
Mua ngay LIÊN HỆ TƯ VẤN
FEEDBACK

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG THỰC TẾ

HAP MEDIAHAP MEDIA

Thương hiệu đồng hồ Minh Khôi

Tăng mắt live stream hỗ trợ bán hàng hiệu quả hơn, tăng uy tín của page với khách hàng.

HAP MEDIAHAP MEDIA

Thương hiệu đồng hồ Minh Khôi

Tăng mắt live stream hỗ trợ bán hàng hiệu quả hơn, tăng uy tín của page với khách hàng.

HAP MEDIAHAP MEDIA

Thương hiệu đồng hồ Minh Khôi

Tăng mắt live stream hỗ trợ bán hàng hiệu quả hơn, tăng uy tín của page với khách hàng.