Đội ngũ nhân sự

Ban lãnh đạo

Facebook marketing manager Nguyễn Nhật Anh

Nguyễn Nhật Anh
TỔNG GIÁM ĐỐC

HAP MEDIA

Tạ Hải Long
Trưởng phòng SEO

HAP MEDIA

Nguyễn Thế Vũ
Trưởng phòng Kỹ thuật

HAP MEDIA

Trần Ngọc Việt
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đội ngũ nhân sự

HAP MEDIA

Nguyễn mạnh hà
Chuyên viên SEO

HAP MEDIA

Đào Đức Minh
Nhân viên kỹ thuật

HAP MEDIA

Nguyễn Thị Ánh
Kỹ thuật Facebook

HAP MEDIA

Nguyễn Ngọc ANh
Nhân viễn kỹ thuật