Chính sách bảo mật HAP MEDIA:

Hap media bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng, cam đoan không có bên thứ 3 biết thông tin của khách hàng. Nếu khách hàng phát hiện tình trạng bán thông tin sang 1 bên thứ 3 thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với pháp luật